Kela alkaa neuvoa opiskelijoita chattirobotin avulla

Kuvakaappaus/chattirobotti.kela.fi

Kela.fi:ssä on auennut chattirobotti. Se vastaa kysymyksiin, jotka liittyvät opiskelijoiden siirtymiseen yleisen asumistuen saajiksi.

Kyseessä on Kelassa kokonaan uudentyyppisen palvelun kokeilu, joka alkoi 12.6. ja kestää syyskuun loppuun, Kela tiedottaa.

Kelan chattirobotti on nimensä mukaisesti robotti. Se tunnistaa kysymyksiä, jotka koskevat opiskelijoiden siirtymistä yleisen asumistuen saajiksi, ja valitsee vastauksen yli 200 ennakkoon muotoillun vastauksen joukosta. Se antaa yleisneuvontaa ja ohjaa kysyjän tarvittaessa asioimaan Kelassa muulla tavalla.

Kokeilusta toivotaan runsaasti kehittämisehdotuksia ja palautetta. Ne voi antaa suoraan palvelussa. Palautetta ja palvelun käytöstä saatua tietoa seurataan jatkuvasti. Chattirobottia kehitetään niiden avulla koko ajan paremmaksi.

Myös opiskelijoita osallistui chattirobotin kehittämiseen ja testaamiseen. Palvelu herätti Kelan mukaan kohderyhmässään jo kehittämisvaiheessa kiinnostusta ja halua kokeilla sitä. Se koettiin nopeaksi ja helpoksi tavaksi selvittää asioita myös iltaisin ja viikonloppuisin. Chattirobottia voidaan käyttää myös mobiililaitteilla.

Kokeilussa arvioidaan mahdollisuuksia soveltaa tekoälyä Kelan asiakaspalvelussa.