Opetusministeri: Ammatillisen koulutuksen reformi kannustaa oppilaitoksia huolehtimaan jokaisesta opiskelijasta

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. (Kuva: Sakari Piippo/Valtioneuvoston kanslia)

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok) mukaan ammatillisen koulutuksen reformi vastaa maailman muutokseen. Grahn-Laasonen kirjoittaa asiasta Linja-aikakauslehden kolumnissaan.

Grahn-Laasosen mukaan  ammatillisen koulutuksen reformi on yksi tärkeimmistä osaamisen ja koulutuksen uudistuksista tällä hallituskaudella.

”Reformissa uudistetaan ammatillinen koulutus vastaamaan työelämän nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin”, Grahn-Laasonen kirjoittaa.

Grahn-Laasosen mukaan maailman muutoksessa koulutusjärjestelmän on oltava suunnannäyttäjä, ei vain passiivinen reagoija.

”Reformissa uudistetaan ammatillinen koulutus vastaamaan työelämän nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Opiskelijoiden aiemmin hankittu osaaminen tullaan tunnustamaan entistä paremmin ja pidempään työelämässä olleille luodaan yksilöllisiä opintopolkuja. Tutkinnot uudistetaan ja erikoistuminen mahdollisestaan jo opintojen aikana. Oppilaitosten yhteistyötä työelämän kanssa lisätään ja käyttöön otetaan uusi joustava koulutussopimus, joka on etenkin nuorille käytännönläheinen tapa tutkinnon suorittamiseksi.”

Opetus- ja kulttuuriministerin mukaan nuorille on maailmassa samaan aikaan enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan, mutta myös pelottavaa epävarmuutta. Vanhoja ammatteja katoaa ja uusia syntyy. Koulutuksen on ollut hankala pysyä työelämän muutoksen vauhdissa.

”Monen on ollut vaikea löytää koulutustaan vastaavaa työtä. Tämän päivän työurat ovat pirstaleisempia ja vaativat jatkuvaa uudelleenkouluttautumista. Pelkän peruskoulututkinnon varaan ei voi enää laskea.”

 

Grahn-Laasosen mukaan jokaiselle peruskoulun päättäneelle turvataan jatkossakin toisen asteen koulutuspaikka joko lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta. Opetus- ja kulttuuriministerin mukaan koulutustakuu on saatu Suomessa toimimaan pääosin hyvin, mutta koulutuksen keskeyttäminen on iso ongelma.

”Reformilla haetaan ratkaisuja myös tähän. Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu niin, että se kannustaa oppilaitoksia huolehtimaan jokaisesta opiskelijasta. Rahoitusmalli palkitsee suoritetuista tutkinnoista ja opiskelijoiden työllistymisestä sekä siirtymisestä jatko-opintojen pariin. Myös laadukas oppilaanohjaus on keskeisessä asemassa, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus löytää se itselle paras ala”, Grahn-Laasonen linjaa.

Hänen mukaansa ammatillisen koulutuksen reformin keskiössä on oppija. Jokainen oppii eri tavalla ja eri tahtiin, ja tähän tulee olla myös mahdollisuus.

”Keskeistä on osaamisperustaisuus – se, mitä oppii ja osaa. Jokaiselle on annettava tilaa olla oma itsensä ja löytää omat vahvuutensa. Koulujärjestelmän tärkeä tehtävä on myös sytyttää kipinä elämänmittaiseen oppimiseen ja saada jokainen luottamaan omiin kykyihinsä, omaan tulevaisuuteensa.”