Vaasan kaupunki kertoo huhtikuussa kaupungissa tehdyistä ostokokeita, joilla selvitettiin, kuinka usein myyjät tarkistivat ostajien iän alle 30-vuotiaan näköisiltä henkilöiltä. Lisäksi selvitettiin sitä, myivätkö kaupat tupakkaa tai alkoholia henkilöille, joilla ei ollut mukanaan henkilöllisyystodistusta.

Ostokokeet suoritettiin Vaasan kaupungin Terveydenedistämisyksikön ehkäisevän päihdetyön ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

”Kokeissa ostajat sanoivat papereiden jääneen kotiin, kun niitä kysyttiin. Koeostajat olivat 21- ja 24-vuotiaita sosionomiopiskelijoita”, kertoo ehkäisevän päihdetyön toiminnanohjaaja Merja Huttunen-Metsi.

Jotkut myyjistä pitivät inhimillisenä papereiden unohtamista kotiin. Eräs myyjä totesikin, että ”Voin myydä. Olen itsekin joskus unohtanut paperit kotiin.”

Koeostoja tehneet opiskelijat ja työryhmän jäsenet olivat hämmentyneitä siitä, kuinka helppoa etenkin tupakan ostaminen oli. Myös alkoholin ostoja ilman paperien tarkistamista tapahtui liikaa.

Koeostoja tehtiin yhteensä 63 kpl, joista alkoholin koeostoja oli 29 kpl ja tupakan koeostoja 34 kpl. Alkoholin koeostoista läpi meni 7 ostoa eli noin 24 % ja tupakan koeostoista läpi meni 20 ostoa eli noin 59 %.

Koeostoista 38 %:ssa ei kysytty henkilöllisyystodistusta ja myytiin. Henkilöllisyystodistusta kysyttiin ja ei myyty 57 %:ssa koeostoissa. Henkilöllisyystodistusta kysyttiin ja myytiin 5 %:ssa koeostoissa.

Koeostoja tehneet opiskelijat havaitsivat, että isommat marketit ja Alkon liikkeet olivat tarkempia iän tarkistamisessa kuin pienemmät liikkeet. Pienten liikkeiden välillä iän tarkistamisessa oli suuria vaihteluita.

”Ostot onnistuivat kaikista helpoimmin huoltoasemilla, grilleillä ja kioskeilla”, kertoo Huttunen-Metsi.